Live Industry Dashboard

Werknemersbetrokkenheid belangrijkste criterium voor sponsorship

Doelstelling sponsoring marktonderzoek 2023

Werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid is het belangrijkste criterium geworden om een sponsorship te beoordelen. Dat blijkt uit de 2024-editie van het jaarlijkse onderzoek van SponsorReport in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect naar de ontwikkelingen en verwachtingen op het gebied van sponsoring in het bedrijfsleven.

62 procent van de ondervraagden geeft aan dat het sponsorbudget in 2024 gelijk blijft ten opzichte van 2023. Bij 19 procent stijgt het budget en bij 14 procent daalt het sponsorbudget. Het sponsorbudget stijgt procentueel het meest bij bedrijven met een hoger budget.

Belangrijkste criteria

Voor bedrijven is de werknemersbetrokkenheid/tevredenheid het belangrijkste criterium om het sponsorship te beoordelen (7,7 in 2023 ten opzichte van 7,2 in 2022). Daarnaast blijft exposure belangrijk, hoewel dat belang is gedaald van 7,8 naar 7,5.

Bedrijven denken dat het laten zien van maatschappelijke verantwoordelijkheid de komende drie jaar het sterkst zal toenemen. HR en toegang tot unieke content als doelstelling worden het vaakst genoemd als minder belangrijk.

Verschillen in activatiebudget

Bij een kwart van de bedrijven gaat 1 tot 5 procent van het marketingcommunicatiebudget naar sponsoring. Bij 6 procent gaat 30 procent of meer naar sponsoring.

Een kwart van de bedrijven geeft aan dat minder dan de helft van het sponsorbudget wordt geïnvesteerd in activatie. 4 procent investeert het dubbele van het sponsorbedrag in activatie, terwijl 17 procent van de bedrijven juist geen activatiebudget heeft. Dat percentage ligt onder bedrijven met een lager sponsorbudget zelfs nog hoger (35 procent).

Bedrijfsevenementen en beurzen

Social media is met 48 procent nog steeds het kanaal dat het meest voor sponsoring wordt ingezet als communicatie-instrument. Het aandeel bedrijfsevenementen in sponsorcommunicatie is 34 procent en het aandeel beurzen bedraagt 33 procent.

Minder samenwerking met adviesbureaus

Een kwart van de sponsors (26 procent) werkt niet samen met een adviesbureau met betrekking tot de sponsoractiviteiten. Dat aandeel is afgelopen jaren groter geworden. Van de sponsors die wel doen werken die het meeste samen met digitale-media adviesbureaus en/of een media-adviesbureau. Meest opvallende verandering is dat er in vergelijking met 2023 veel minder gebruik wordt gemaakt van sportmarketingbureaus (van 26 naar 15 procent). Eenvijfde maakt gebruik van een marktonderzoeksbureau.

Sponsor-onderzoek

Het onderzoek van SponsorReport en Markteffect werd uitgevoerd tussen 22 april en 10 mei 2024. In totaal hebben 161 bedrijven aan de benchmark deelgenomen. Er is ook gekeken naar sponsorbudget en sectoren. Het volledige overzicht vind je op de website van SponsorReport.


Deel dit bericht


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief