Beurzen

Franse beurzen aantoonbaar effectief

Beurzen in Frankrijk zijn geldmachines

De Franse beurzenbranche en de overheid hebben elkaar eindelijk gevonden in het inzicht dat beurzen een sterke motor zijn voor de economie. Een ongeëvenaard onderzoek naar de effectiviteit van beurzen onderschrijft deze stelling. Hieruit blijkt ook dat de beurzen in Frankrijk veelal dienen als marktplaats waar niet-Franse bedrijven elkaar vinden.

Op een of andere manier kan ik niet de Franse beurswereld verkennen, zonder dat men zelf de grote concurrent Duitsland te pas en te onpas te berde brengt. Beide landen voeren een felle competitie als het gaat om internationaal toonaangevende beurzen, maar de Fransen voelen zich miskent – er zouden bijvoorbeeld meer Nederlandse bedrijven in Parijs moeten exposeren – en doen hun beklag over de sterke overheidssteun waarvan de Duitse beurshuizen profiteren, een incentive die de Fransen in eigen land moeten ontberen.
Zo, dat is maar gezegd, want dan kunnen we ons verder vooral op de Franse beursindustrie richten. Er is immers genoeg gebeurd de afgelopen jaren.

Positief over de President

Het mag bekend zijn dat Frankrijk sinds 2017 een nieuwe President heeft en een rondgang langs de diverse branchepartijen leert dat deze machtswisseling positief is ontvangen.
Emmanuel Macron heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers wel aandacht voor het belang van internationale vakbeurzen. En nu de president zich laat zien op deze evenementen vereren ook andere hoogwaardigheidsbekleders steeds vaker beurzen met hun bezoek.
Deze houding had Macron overigens al toen hij als Minister van Economische Zaken een ‘Contrat de filière’ sloot met de beurzen- en evenementenbranche, waarbij de aanwezigheid van de overheid bij de opening van een beurs tot één van de speerpunten werd gemaakt. Maar daarover later meer.

Raphaële Neveux, Directrice des Relations institutionnelles van Unimev
De onderzoeksresultaten de internationaliteit van de beurzen in Frankrijk, stelt Raphaële Neveux van Unimev. Namelijk eenderde van de aan beurzen gerelateerde omzet werd gegenereerd door niet-Franse exposanten. In 77 procent van deze deals was zelfs geen van beide contractanten een Frans bedrijf.

 

Beurzen in Frankrijk

De Franse beursindustrie is zeer trots op een onderzoek naar de effectiviteit van beurzen in Frankrijk, op initiatief van het Directorate-General for Enterprise (DGE), de Parijse kamer van koophandel (CCI Paris Île-de-France), het Comité des Expositions de Paris en bracheorganisatie Unimev.
De resultaten leveren het onomstotelijke bewijs van het hoge rendement van beursdeelnames, stelt Raphaële Neveux, Directrice des Relations institutionnelles van Unimev.
Het onderzoek betrof 48 – voornamelijk internationale beurzen – die plaatsvonden in Frankrijk tussen oktober 2013 en november 2014, waarbij 3.914 exposerende bedrijven respondeerden op twee opeenvolgende enquêtes die respectievelijk een maand en tussen de drie en tien maanden na de beursdeelname werden rondgestuurd.
Exposerende bedrijven sloten 17,7 miljoen contracten gerelateerd aan die 48 beurzen, is de conclusie. Deze overeenkomsten waren goed voor een omzet van 35,5 miljard euro. De gemiddelde return on investment (ROI) van een beursdeelname was een factor 8.

Buitenlands onderonsje

Ook onderstrepen de resultaten de internationaliteit van de beurzen in Frankrijk, stelt Neveux. Namelijk 1/3 van de aan beurzen gerelateerde omzet werd gegenereerd door niet-Franse exposanten. Voor de beurzen in de Parijse regio lag dat aandeel zelfs op 44 procent. In 77 procent (82 procent in Île de France) van deze deals was zelfs geen van beide contractanten een Frans bedrijf. Hier functioneren de Franse beurzen dus als internationale marktplaats.
Moeten we hier vooral denken aan multinationals? Nee, dus. De exposantenpopulatie bestond voor 90 procent uit MKB-bedrijven. En het is ook niet zo dat een kleine groep van bedrijven er met een groot deel van de buit vandoor gaat: 84 procent van de deelnemende bedrijven sloot een deal die gerelateerd was aan hun beursdeelname.

Return on investment

Over de ROI valt nog wel meer te zeggen, stelt Neveux. Het gemiddelde mag dan een factor 8 zijn, maar bij vakbeurzen lag de gegenereerde omzet 10 keer zo hoog als het bedrag dat in de beursdeelname wordt geïnvesteerd. Het is de ROI van 7 bij publieksbeurzen die het gemiddelde omlaag trok.
Ook geven de onderzoeksresultaten het belang van een goed marketing- en salestraject na de beurs aan. Op het moment dat een beurs de deuren sloot lag de ROI gemiddeld op 2. De rest van het rendement werd in de maanden na het evenement behaald.

Hele waardeketen

De Franse brancheorganisatie en haar partners laten het niet bij deze vergaarde cijfers. Want een beurs doet nog veel meer dan orders genereren, stelt Raphaële Neveux. Daarom is men nu aan het kijken wat het effect van een beurzen is op de hele waardeketen een sector, met food en textiel/design als belangrijkste speerpunten.
En verder is er natuurlijk het directe effect van de beurzenbranche op inkomsten en werkgelegenheid in de regio. De 1.135 beurzen die jaarlijks worden georganiseerd in Frankrijk generen 90.000 fte’s aan banen en 5,8 miljard euro aan inkomsten (waarvan 2,8 miljard voor de beursindustrie zelf en 3 miljard voor de toeristisch industrie). Om het belang van de Parijs regio daarin te onderstrepen: de 400 aldaar georganiseerde beurzen zijn goed voor 61.600 fte en 3,9 miljard euro.

Renaud Hamaide, voorzitter Comexposium
Renauld Hamaide over de Olympische Spelen die in 2024 in Parijs plaatsvinden: ‘Het is een eenmalig voorbijtrekkend evenement met eenzelfde aantal bezoekers als onze topbeurzen elk jaar naar Parijs trekken’.

 

Succesvolle koers

De vorige keer dat ik hem interviewde was hij zowel de hoofdverantwoordelijke voor de belangrijkste beurslocaties in Parijs, opererend onder de vlag van Viparis, en als de voorman van Compexposium, de grootste Franse beursorganisator.
Nu is Renauld Hamaide alleen nog betrokken bij de organiserende tak. Een degradatie? Zeker niet. Hij bedankte uit eigen beweging voor de eer.
De echte groeikansen liggen vooral buiten Frankrijk, verduidelijkt Hamaide, maar daar wil een op Parijs georiënteerde hallenverhuurder met aandeelhouders die zich richten op retail en vastgoed natuurlijk niet in investeren.
Frankrijk heeft buiten de landsgrenzen duidelijk een achterstand ten opzichte van de eeuwige beursrivaal Duitsland, erkent Hamaide. En die is ook niet meer in te halen door zelf beurzen te ontwikkelen in de andere werelddelen, vult hij aan.
De strategie van Comexposium is dan ook vooral gericht op overnames van beurzen en organisatiekantoren die zich in een vergelijkbare markt bewegen als de voorname Franse beurzen.
Het blijkt een succesvolle koers want nu drie jaar na dato is 30 procent van de omzet afkomstig van buiten Frankrijk. Een jaar eerder dan geprognotiseerd.

Big Events

Het is niet dat de voorman van Comexposium zijn blik van het moederland heeft afgewend. Alleen verwacht hij niet dat er grote evenementen bij zullen komen en daarmee is het groeipotentieel beperkt.
Het huidige dertigtal ‘big events’ vormt echter een solide motor achter het bedrijf. En door deze te blijven verbeteren zullen ze die internationale status blijven behouden, is zijn overtuiging.
Alleen zou hij nog graag meer steun vinden de lokale overheden. Je ziet dat men er alles aan doet om het internationale cardiologiecongres ESC binnen te halen met 32.000 deelnemers, betoogt Hamaide en trekt vervolgens de vergelijking met de Paris Motor Show, die elk jaar goed is voor zo’n 1,2 miljoen bezoekers. Een toe- of afname van 3 procent bij deze beurs heeft een grotere impact op de inkomsten in Parijs dan het cardiologiecongres dat maar eens in de zoveel jaar de Franse hoofdstad aandoet, stelt Hamaide, maar zich conformeren aan een bestaande beurs vind men minder sexy als het binnen halen van aansprekend internationaal congres. Hij trekt de vergelijking zelfs door naar de Olympische Spelen van 2024, die vorig jaar aan Parijs werden toegewezen. Het is een eenmalig voorbijtrekkend evenement met eenzelfde aantal bezoekers als onze topbeurzen elk jaar naar Parijs trekken, aldus de CEO van Comexposium.

Contrat de filière

Hamaide is ook degene dit namens de beurzen- en evenementenindustrie het eerder genoemde door de toen nog Minister van Economie Macron geïnitieerde Contrat de filière in 2016 afsloot tijdens voedingvakbeurs SIAL.
Hij somt de vijf punten (van de in totaal 21) op die volgens de ondertekenaars per direct konden worden doorgevoerd.
Eén, de overheid – bij voorkeur de betreffende minister – moet bij de opening aanwezig zijn en een rondetafelgesprek organiseren met de directeuren van de 10 á 15 meest vooraanstaande bedrijven die deelnemen aan de beurs. Daarvoor moeten 30 Franse topbedrijven vooraf een uitnodiging krijgen, wat hen natuurlijk weer stimuleert om exposant te zijn op de beurs.
Twee, houd bij het Programme d’investissements d’avenir (PIA) – een investeringsprogramma van de Franse overheid ter versterking van het France concurrentievermogen – ook rekening met projecten in relatie tot de zakelijke-evenementensector .
Drie, organiseer een gestructureerde gegevensverzameling voor zakelijke evenementen die worden georganiseerd in hotels, musea en andere alternatieve locaties om het belang van dit specifieke segment in kaart te brengen en hier ondersteunende maatregelen voor te ontwikkelen.
Vier, de luchthaven moet een fast track hebben om bezoekers snel naar de beurs te krijgen, en vijf, voer diverse dienstverlenende maatregelen door voor deelnemers van beurzen en congressen, zoals gereguleerd taxivervoer, het weghalen van belastingdrempels en verbetering van niet-Franstalige bewegwijzering.
Wensen op papier zetten is één ding, de uitvoering een ander. Het moeilijke jaar 2016 – na de aanslagen – en de verkiezingen in 2017 hebben een vertraagde start opgeleverd, vertelt Hamaide, maar nu zijn de werkgroepen hard aan de slag. Uitvloeisel hiervan is onder meer dat er dit jaar een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met de sportsector die eveneens een contrat de filière heeft met de regering en vanuit het oogpunt van sportevenementen veel raakvlakken vertoont met de evenementenindustrie.

 

Paris Expo Porte de Versailles

Bij mijn laatste bezoek, drie jaar geleden, waren het alleen nog maar plannen, maar inmiddels geeft het aan de zuidkant van de stad gelegen beurscomplex van Paris Expo Porte de Versailles al wat van haar nieuwe elan prijs. Nog niet aan de straatkant, waar de markante uit 1923 dateerde toegangspoort voor de eeuwigheid beschermt zal blijven.
Eenmaal binnen zie je dat de voormalige toegangspaden een forse upgrade hebben gekregen en getransformeerd zijn in een royale hoofdader tussen de diverse paviljoens. Er is een centraal ontmoetingsplein gecreëerd met als eyecatcher een op kolommen gedragen ring, 40 meter in diameter, aan de binnenzijde rondom voorzien van led-panelen . De dynamische presentatie die hierop speelt, heet de bezoekers in vele talen welkom, toont hen de weg en laat weten wat er allemaal te doen valt.
Om het plein zijn nieuwe hospitality onderdelen verrezen zoals het Innovation Café voor Paviljoen vijf en Paviljoen 4 is uitgebreid met een servicecentrum, met daarin ook een Maître Paul en een McDonalds, en is voorzien van een royale overkapte entree.
Tussen paviljoens 3 en 4 lonkt de nieuwe centrale hoofdstraat. Royale digitale infopanelen prijken voor de ingang van de overdekte traverse met loopbanden.

Paris Convention Centre
In het compleet gerenoveerde Paviljoen 7 huist het Paris Convention Centre dat met een plenaire hal voor 5.200 deelnemers, een totaal aantal stoelen van 14.000 en 44.000 m2 aan tentoonstellingsruimte de grootste van Europa is in zijn soort.

 

Dynamisch congrescentrum

Aan het eind van het traject prijkt het compleet gerenoveerde Paviljoen 7. De internationaal vermaarde architecten Denis Valode en Jean Pistre hebben de betonnen structuur laten aankleden met glazen panelen, waardoor het gebouw een dynamischer uiterlijk heeft gekregen. Binnen is het pand geheel verbouwd. Via het overzichtelijke atrium brengen roltrappen je naar de gewenste verdieping.
Op 7.3 huist het Paris Convention Centre dat met een plenaire hal voor 5.200 deelnemers, een totaal aantal stoelen van 14.000 en 44.000 m2 aan tentoonstellingsruimte de grootste van Europa is in zijn soort. Op de galerij is langs de buitenrand een houten werkblad gemaakt, met stop- en usb-contacten. Terwijl je als congresganger nog wat werk verzet of digitaal contact zoekt met de buitenwereld word je getrakteerd op een uitzicht over het door de Boulevard Périphérique doorsneden beurscomplex en de Parijse binnenstad, met de Eiffeltoren als onmiskenbare baken.

Extra hotelkamers

Een nog royaler uitzicht over de stad heb je een verdieping hoger. Een tuinterras met houten dek nodigt uit de stad van boven nader te inspecteren. Er is ook een parkeerdek zodat deelnemers buiten het beurspubliek om tot aan het congrescentrum kunnen komen.
Vanaf het parkeerdek zie ik graafmachines en hoogwerkers die de fundamenten voor de volgende bouwwerken leggen. Daar achter Paviljoen 6 komen twee hotels, een Mama Shelter en Novotel, die samen goed zijn voor 452 extra hotelkamers op het beurscomplex.

Aandachttrekkende elementen

En dit alles is nog maar het begin. We zitten nu in het derde jaar van een project dat naar verwachting in 2025 geheel zal zijn afgerond.
Een van de aandachttrekkende elementen belooft de door architect Jean Nouvel bedachte aanpassing van Paviljoen 6 te worden. De façade krijgt een lichtgewicht luifel waaraan vele verlichte banners hangen voorzien van teksten omtrent de actuele beurs. Het is een bewegend element dat in de dagen voorafgaand aan de beurs langzaam neerdaalt en richting het eind van de beurs de omgekeerde weg bewandelt.
Het meest in het oog springende onderdeel in het projectplan is echter de 180 meter hoge, 42 verdieping tellende Tour Triangle die naast Paviljoen 1 moet verrijzen. De door de Zwitserse architecten Herzog en De Meuron bedachte transparante driehoek moet huisvesting bieden aan onder meer een viersterrenhotel met 120 kamers en een skybar, 2.200 vierkante meter co-working kantoorruimte en 540 m2 aan culturele voorzieningen. Er lopen echter nog diverse beroepschriften en een petitie om de toegekende bouwprocedure nietig te verklaren.

Levendig stadspark

Tijdens mijn bezoek is het relatief rustig op deze beurslocatie. Langs de traverse worden olijfbomen en palmen gezet ter voorbereiding van de Foire de Paris die het weekend nadien opent. Het is een ‘Huishoudbeurs extraordinaire’ waar in 12 dagen tijd 518.000 bezoekers op af komen, die gemiddeld voor 493 euro aan goederen in hun ‘winkelmandje’ stoppen.
Nu ontwaar je tussen de werklui slechts enkele passanten op en om het centrale plein. Dit moet nog flink doorgroeien als de plannenmakers hun zin willen krijgen. Paris Expo Porte de Versailles moet in de toekomst namelijk niet alleen functioneren als een modern beurcomplex en dito congrescentrum, maar ook dienen als levendig stadspark met wandelpaden, fitness parcours en tennisbanen.

 

 


Nederland op beurzen in Frankrijk

 

EXPOSANTEN

BEURS SECTOR EXPOSANTEN
 1. Maison&Objet interieur/huisraad 278
 2. Mipcom media 195
 3. Sial agrifood 140
 4. Mapic vastgoed 123
 5. Who’s Next / Premiere Classe mode 78
 6. Space landbouw 66
 7. Mipim` vastgoed 43
 8. MIP TV media 38
 9. Midem cultuur 37
10 Intermat bouw 36

Top 10 Franse vakbeurzen op basis van aantal Nederlandse exposanten (Bron: OJS/Promosalons – 2015)

 

BEZOEKERS

BEURS SECTOR BEZOEKERS
1. Maison&Objet interieur/huisraad 4.072
2. Sial agrifood 3.194
3. Premiere Vision Paris mode 2.044
4. Intermat bouw 1.276
5. Sima mode 1.173
6. Siae ruimtevaart 910
7. Who’s Next / Premiere Classe mode 900
8. Space landbouw 869
9. Europain & Intersuc afrifood 832
10 Silmo gezondheid 687

Top 10 Franse vakbeurzen op basis van aantal Nederlandse bezoekers (Bron: OJS/Promosalons – 2015)

 

Promosalons

De meerderheid van de internationale beurzen in Frankrijk worden in het buitenland vertegenwoordigd door Promosalons. Deze organisatie helpt buitenlandse bedrijven met hun deelname en/of bezoek aan deze beurzen. Ook in Nederland heeft Promosalons een kantoor, dat onder leiding staat van Coen Rosdorff. Jaarlijks ontvangen de door Promosalons vertegenwoordigde beurzen zo’n 1.400 exposanten en 25.000 bezoekers uit Nederland.

 

 


Deel dit bericht


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief