febelux

Belgische beurzensector dagvaardt de staat

Belgische beurzensector dagvaardt de Staat

De Belgische beurzensector, vertegenwoordigt door Febelux, EasyFairs, Kortrijk Expo, The Fair Experts, Fisa Livecom en BeMatrix, heeft op vrijdag 3 juli Federaal Minister De Crem en Eerste Minister Wilmès gedagvaard. Hoofddoel van de dagvaarding betreft het laten schrappen van het woordje ‘zittend’ in het ministerieel besluit van 30 juni betreffende de versoepeling van de coronamaatregelen. […]

Beurzen | 3-7-2020

Febelux logo

Febelux doet voorzet voor heropstart van nationale en regionale beurzen en congressen

Febelux, de Belgische beroepsfederatie van de livecommunicatiesector heeft een nota opgesteld als voorzet om te komen tot een haalbare aanpak voor de heropstart van nationale en regionale beurzen en congressen. Een recente studie van Febelux geeft aan dat er ongeveer 80.000 medewerkers werkzaam zijn in meer dan 500 bedrijven in de deelsector Beurzen & Congressen. […]

Beurzen | 20-4-2020

Nieuwe voorzitter voor Febelux

Emile de Cartier is op 7 september verkozen tot nieuwe voorzitter van Febelux, de beroepsassociatie voor de live communicatie sector in België en Luxemburg. Hij neemt de fakkel over van Frédéric François. Emile de Cartier is voorzitter van de Raad van Bestuur van Conceptexpo, een bedrijf dat hij in 1985 oprichtte. Hij is van plan […]

Beurzen | 11-9-2017

Nieuwe vakbeurs voor live communication

The Event & Communication Days is een nieuwe Belgische vakbeurs voor live communication. De eerste editie vindt plaats op 19 en 20 april 2017 in ICC Gent. De organisatie is in handen van de vakverenigingen Febelux en BESA.  The Event & Communication Days richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de organisatie van […]

Beurzen | 3-3-2017

Febelux fuseert met EMA Society

De Belgische vakvereniging voor eventmanagers, EMA Society, is voortaan onderdeel van Febelux. Febelux, de associatie voor de live communicatie sector in België en Luxemburg, lijfde vorig jaar al Bapco, de vereniging van congresorganisatoren, in. Zodoende vertegenwoordigt de vereniging organisatoren, venues, standenbouwers en leveranciers uit de beurzen- en congressector, als ook eventmanagers. Frédéric François Frédéric François, […]

Beurzen | 20-2-2017

Febelux lanceert nieuwe website

Febelux heeft haar nieuwe website gelanceerd tijdens de jaarlijkse eDay van de Belgische branchevereniging. Met deze vernieuwde site wil Febelux het eenvoudiger maken voor de bezoekers om de gewenste informatie te vinden en haar leden een platform te bieden voor extra zichtbaarheid. Febelux, Association for the Live Communication Industry, verenigt meer dan 110 leden (organisatoren, […]

Beurzen | 15-11-2016

Geen afbeelding

Febelux lanceert #WeLoveLive

Febelux, de vakorganisatie voor de Live Communication branche in België en Luxemburg, heeft de social media campagne #WeLoveLive gelanceerd, als antwoord op de precaire situatie sitiatie waarin België en vooral Brussel na de aanslagen van 22 maart verkeerde. De campagne roept iedereen op om via de verschillende sociale media foto’s en video’s te delen van […]

Beurzen | 12-5-2016

Febelux en Bapco fuseren

In januari werd de fusie van de vakorganisaties Febelux en Bapco bezegeld, met als doel samen effectiever hun gemeenschappelijke doelstellingen na te streven: de verdediging van de belangen van de leden en de promotie van de Live Communication sector. Deze cruciale stap kadert in de ambitie en strategische visie van Febelux om heel de sector […]

Beurzen | 1-2-2016

Frédéric François voorzitter Febelux | (c) Bart Vercammen

"We moeten dringend werk maken van de promotie van ons medium"

Frédéric François is de nieuwe voorzitter van Febelux.com. Zijn ervaring als persattaché zal goed van pas komen in zijn streven om het medium beurzen beter te vermarkten. Frédéric François werd op 11 juni tijdens de algemene ledenvergadering verkozen tot de nieuwe voorzitter van Febelux.com, de Belgisch-Luxemburgse vakkoepel voor live communicatie. Voor de komende twee jaar […]

Beurzen | 2-10-2015

Frédéric François nieuwe voorzitter Febelux

Tijdens de jaarlijkse eDay, gehouden op 11 juni, werd Frédéric François voor een termijn van twee jaar verkozen als voorzitter van Febelux, de beroepsassociatie voor de live communicatie industrie in België en Luxemburg. Hij volgt hiermee Pierre Hermant op na vier jaar. Frédéric François, Managing Partner van Advanced Fair, was in het verleden reeds voorzitter […]

Beurzen | 15-6-2015

Febelux hernieuwt het mandaat van voorzitter Pierre Hermant

Pierre Hermant, Algemeen Directeur van Brussels Expo en oud-algemeen directeur van het autosalon, werd op donderdag 30 mei voor een termijn van twee jaar herverkozen als voorzitter van Febelux, de associatie voor de live communicatie industrie in België en Luxemburg. De herverkiezing vond plaats tijden eDay in Libramont Exhibitions & Congress), een dag die volledig […]

Beurzen | 27-6-2013

Fusie Belgische vakorganisaties een feit

Op 26 mei hebben de leden van de Belgische vakorganisaties Expobel (dienstenlveranciers Beurzen &Tentoonstellingen) en Febelux (beursorganisatoren en hallenexploitanten) groen licht gegeven voor een samensmelting van beide verenigingen. De fusie moet leiden tot een vereenvoudigde administratie, meer efficiëntie en een sterkere focus op de doelstellingen, zo onder meer het verdedigen van gemeenschappelijke belangen, promotie voeren […]

Beurzen | 27-5-2011

Fusie Belgische vakorganisaties in stroomversnelling

De geplande fusie tussen de vakorganisaties Expobel en Febelux is in een stroomversnelling terecht gekomen en heeft nu 26 mei, de dag van de algemene ledenvergadering van beide organisaties als streefdatum. Onlangs werd een akkoord bereikt over de nieuwe bestuursorganen en hun samenstelling. De dienstenleveranciers, de hallenexploitanten en de beursorganisatoren krijgen elk vier vertegenwoordigers in […]

Beurzen | 1-2-2011

Groen licht fusie Expobel en Febelux

Onlangs hebben de raden van bestuur van Febelux (beursorganisatoren en hallenexploitanten) en Expobel (dienstenleveranciers) het licht op groen gezet voor een fusie van beide vakorganisaties.Tegen het einde van dit jaar moet de hele fusieoperatie achter de rug zijn. Dan wordt de naam van de nieuwe koepel bekend gemaakt en worden alle leden uitgebreid geïnformeerd. Info:  www.exhibitions.be […]

Beurzen | 18-8-2010

Pagina 1 van 1