Beurzen

Standdemonstraties: Leven in jouw brouwerij

Een goed uitgewerkte standdemonstratie zorgt voor extra leven op de stand. En voor extra aandachtswaarde, want bezoekers komen ook naar de beurs om iets te beleven.

Met een zorgvuldig geplande demonstratie verhoog je de ‘stopping power’ van jullie stand en de herinneringswaarde van jullie presentatie. Met deze paar vuistregels zorg je ervoor dat jouw demonstratie geen koude douche wordt.

Demonstraties maken de voorbereiding van jullie beurspresentatie er niet makkelijker op. Net zoals voor alle aspecten van de presentatie geldt ook hier: het zal goed zijn of het zal niet zijn. Hoe knap de stand voor het overige ook mag zijn, de demonstratie wordt de centrale aandachttrekker. Als het daar fout loopt, kan het imago flinke averij oplopen. Ga dus vooraf even zitten en probeer een beeld te krijgen van hoe een demonstratie op de stand er uit kan zien.

Bedrijfszekerheid

Gebruik voor een live standdemonstratie geen prototypes of experimentele opstellingen: Kies een machine of toestel dat in topconditie verkeert. Zorg ervoor dat je voor allerhande rampscenario’s vervangstukken achter de hand heeft én gereedschap om de defecte onderdelen te vervangen.

Vooraf testen: Het is geen overbodige luxe om vooraf in de beschermde omgeving van het eigen bedrijf een demonstratie uitvoerig te testen. Houdt de machine het 8 uur vol bij een temperatuur van 25°C? Veroorzaakt ze trillingen op een systeemvloer? Hoe zit het met de geluidsoverlast?

Schema opstellen: Wordt een toestel gedemonstreerd dat iets produceert, breng dan ook de aanvoer van te verwerken materiaal en de afvoer van afgewerkte producten in kaart. Een keer de deuren geopend zijn, is het verboden om nog met goederen van en naar de stand te zeulen.

Vergunningen: Naast allerhande milieureglementeringen – die overigens van plaats tot plaats kunnen verschillen – houden beursorganisatoren er ook eigen reglementen op na. Breng de beursorganisator middels het technisch dossier op de hoogte van jouw plannen.

Veiligheid

Live standdemonstraties veroorzaken bijna altijd een opeenhoping van bezoekers. Zorg er dus voor dat de opstelling een optimale zichtbaarheid voor een grote groep mensen combineert met een veilige afstand.

Aangepast standontwerp: Geef de standontwerper een gedetailleerde briefing met onder meer een scenario (zie verder) van de demonstratie. Bespreek het doel van de demonstratie en de risico’s die eraan verbonden zijn.

Verantwoordelijke: Duid een verantwoordelijke aan die tijdens de demonstratie toeziet op de veiligheid van standmedewerkers en bezoekers. Dit is niét de presentator of de persoon die commentaar geeft bij de demonstratie!

Aankleden/inkleden: Indien de standruimte dit toelaat, creëer dan een min of meer afzonderlijk demo-platform waarin de toestellen afgeschermd worden van al te losse handen.  Een verhoogd platform, een wand in glas of kunststof, een borstwering, enzovoorts, voorkomen dat het bij een zeer grote toeloop fout gaat.

Begrijpbaarheid

De bedoeling van een live standdemonstratie reikt verder dan het louter tonen van de mogelijkheden van een toestel. Ze moet de toeschouwer overtuigen van de kwaliteit, aanzetten tot kopen en ook nog eens iets vertellen over de firma achter het toestel. Zelfs een glasheldere demonstratie moet mondeling toegelicht worden.

Scenario: Leg de demonstratie en de toelichting vast in een scenario. Beperk de looptijd van de demonstratie tot maximaal 10 minuten. Zorg dat de standmedewerkers reeds tijdens de demonstratie hun prospecten kiezen om na de demonstratie te bewerken.

Juiste toon: Neem vooraf inlichtingen over het bezoekersprofiel en pas de demonstratie aan de bezoekers aan. Zorg bij meertalige demonstraties voor compacte uiteenzettingen. Gebruik maximaal 2 talen per demonstraties (anders wordt de 10 minutengrens overschreden!).

Verstaanbaarheid: Op de beurs moet je afrekenen met allerhande achtergrondlawaai. In veel gevallen is geluidsversterking onontbeerlijk. Kies voor een systeem dat de demonstrateur of presentator voldoende bewegingsvrijheid biedt. Test de apparatuur vooraf!

Net als bij een film of een goed feuilleton is de impact van een live demonstratie op de stand afhankelijk van een grondige voorbereiding. Klopt het verhaal en is het goed opgebouwd? Volgt het script de structuur van het verhaal? Kennen de acteurs hun rol? Spelen ze in op het publiek? Is het decor OK? Door zoveel mogelijk factoren één voor één in kaart te brengen, te analyseren en te controleren bouw je aan een instrument met een nauwelijks te overschatten stopping power. Wedden dat het straks druk wordt op jullie stand!

 

 


Demonstreren? Ja, maar…

  1. maximaal 10 minuten per demonstratie
  2. taal en toon aanpassen aan doelpubliek
  3. werken volgens vast scenario & opbouw
  4. rekening houden met beperkingen beurs
  5. extra aandacht voor veiligheid
  6. demonstratie integreren in standontwerp
  7. rekening houden met aan- en afvoer

 


Deel dit bericht


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief