Beurzen

Nieuw: Building Holland 2010

Een nieuw totaalevenement voor woningbouw, utiliteitsbouw en openbare ruimte, dat is Building Holland 2010. Het nieuwe Building Holland omvat de deelevenementen BouwRAI, Urban Design en Gebouwtechniek en is daarmee aantrekkelijk voor heel bouwend Nederland, van opdrachtgevers en architecten tot adviseurs, bouwers en eindgebruikers.Zij raken in één beursbezoek volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de gebouwde omgeving, waarbij de nadruk ligt op de ontwerpfase; het moment dat keuzes worden gemaakt op het gebied van concepten en materialen. Actuele thema”s als duurzaamheid, groen en de stad, integraal bouwen en veiligheid staan centraal. Niet alleen in een uitgebreid inhoudelijk programma van debatten, workshops, het openingscongres ”Nederland Bouwt Anders!” en de SSA Conference, maar ook door toonaangevende partijen die rondom deze thema’s alle innovaties en recente ontwikkelingen presenteren. De beste innovaties worden bekroond met de Building Holland Award. Building Holland 2010 is van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 april in Amsterdam RAI.

Een must voor bouwend Nederland

Building Holland 2010 kent circa 300 deelnemende bedrijven, variërend van leveranciers van producten, concepten en diensten voor woningbouw, utiliteitsbouw en openbare ruimte tot architectenbureaus en kennisinstituten. "Projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers houden zich steeds meer bezig met projecten waarin woningbouw, utiliteitsbouw en openbare ruimte integraal worden benaderd. Door de combinatie van drie deelevenementen speelt Building Holland hier op in. Zo verbreedt BouwRAI de horizon met architectuur, concepten en materialen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Urban Design brengt alle aspecten van inrichting en beheer van openbare ruimte samen en op het deelevenement Gebouwtechniek tonen bedrijven alles op het gebied van installatietechniek, beveiliging, bekabeling, verlichting, klimaatbeheersing, lifttechniek en domotica," aldus Robert Johnson, binnen Amsterdam RAI verantwoordelijk voor Building Holland.

Thema’s: duurzaamheid, groen en de stad, integraal bouwen en veiligheid

Actuele items als duurzaamheid, groen en de stad, integraal bouwen en veiligheid spelen een hoofdrol op Building Holland. Zo toont het Duurzaamheidspaviljoen innovatieve en duurzame bouwsystemen voor gevels, vloeren en daken, met aspecten als licht-, integraal-, industrieel- en ”future proof” bouwen.

Op het themaplein Groen en de Stad presenteren partijen talrijke projecten die laten zien hoe een prettige leefomgeving gerealiseerd kan worden door het stimuleren van voldoende en goed groen in en om steden.

Oplossingen die integraal bouwen biedt worden zichtbaar op het themaplein Integraal Bouwen. In een casco gebouw van 15 x 15 meter van beton illustreren systemen en producten geavanceerde technieken op het gebied van energie, ICT, klimaatbeheersing en beveiliging.

Alles over (brand)veiligheid en beveiliging staat centraal in het Veiligheidspaviljoen, waar toonaangevende bedrijven uit de safety- en security branche projecten en innovaties presenteren die aansluiten bij het thema van de SSA Conference ”Veilig Gebouw(d): integrale aanpak ontwerp, inrichting en beheer”.

”Nederland Bouwt Anders!”

Als echt kennisplatform biedt Building Holland een hoogwaardig programma aan congressen, workshops en debatten, samengesteld in samenwerking met vooraanstaande partijen uit de bouwsector en afgestemd op de diverse activiteiten op de beursvloer. In het openingscongres ”Nederland bouwt anders!” staan prominente sprekers stil bij de uitdagingen die de Nederlandse bouwsector te wachten staat. Welke vernieuwingsslag moet de Nederlandse bouw maken om de huidige crisis het hoofd te kunnen bieden?

De SSA Conference 2010 – Veilig Gebouw(d): integrale aanpak ontwerp, inrichting en beheer gaat uitgebreid in op de kansen en knelpunten van een integrale aanpak van risicobeheersing binnen gebouwen en de bebouwde omgeving. Er worden heldere oplossingen aangeboden om meer uit bestaande systemen te halen, om zodoende een goede balans te creëren tussen kosten en baten.

Het congres ”Energie Neutraal (Ver)bouwen: de kansen in de markt, keten en techniek” gaat in op de kansen en mogelijkheden van energieneutraal bouwen en renoveren, met de nieuwste bouwkundige oplossingen en alles over isoleren, ventileren en energieopwekking. Woningbouwcorporaties bespreken tijdens het congres ”Kwaliteit in de Wijk: samen bouwen aan de herstructureringsopgaaf” de kansen en knelpunten van de fysieke- en sociale herstructureringsopgaaf. Een compleet en actueel overzicht van alle bijeenkomsten staat op www.buildingholland.nl, onder ”Bezoeken” en ”Programma”.

Debatten en workshops

Centraal op de beursvloer is het Building Holland Debatplein, met dagelijks korte maar spraakmakende debatten in nauwe samenwerking met toonaangevende vakbladen, exposanten en sponsoren en gratis toegankelijk voor bezoekers. Tijdens de workshops behandelen partijen uit de bouw onderwerpen als Breeam-NL voor woningen, Aanpak Duurzame Renovatie Scholen en Bouwen voor de Krimp. Op de beursvloer van Urban Design vindt dagelijks een boeiend lezingen- en debatprogramma plaats, met ”de ontwerper aan het woord en werk in beeld’


Deel dit bericht


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief