Beurzen

Meld je aan voor Exhibition Event Management

Ton Willemse is docent  "effectieve beursstrategie" in de leergang Exhibition Event Management. De nieuwe leergang gaat 19 mei van start. Wilt u aan de leergang deelnemen? Kijk op www.masterineventmanagement.nl 

Ton Willemse (1966) is eigenaar-directeur van Intraservice bv. Hij is full-time specialist en trainer op het gebied van beursdeelname. Met zeven jaar ervaring als internationaal beursdeelnemer, acht jaar werken voor beursorganisatoren en acht jaar ervaring in het bedenken en realiseren van standconcepten is hij een unieke, veelzijdige beurscoach. Op dynamische en uitdagende wijze helpt hij exposanten en organisatoren om hun beursambities te bedenken en te realiseren.

Ton Willemse: "Waarom doe je mee aan de beurs of juist niet? Slechts één antwoord rechtvaardigt de beslissing om aan een beurs deel te nemen: "omdat ik daar beter van word.” Wat mij betreft, laat je verhalen over hoe sterk en hoe bijzonder beurzen wel niet zijn als medium acuut los. Daar gaat het je namelijk helemaal niet om. Dan heb je het over het middel en niet over het doel. Aan een beurs doe je mee, omdat je erdoor op vooruit gaat. Omdat het een bijdrage levert aan de groei van je bedrijf. Het enige juiste antwoord, toch? Nou, er ontbreekt nog wel één belangrijk woordje aan de zin. Namelijk “gewenste”. Omdat het de GEWENSTE bijdrage levert aan de groei van het bedrijf. En in dat ene woord zit hem nu net de crux. Vraag tien willekeurige deelnemers exact aan te geven wat zij wensen te bereiken met de beursdeelname en de ervaring leert dat slechts een enkeling de vraag zal kunnen beantwoorden. En dat terwijl we, en zij dus ook, overal, en telkens weer lezen dat we concrete beursdoelstellingen moeten hebben. Waarom blijkt het in de praktijk toch zo moeilijk om beursdoelstellingen te formuleren? Om van te voren te bepalen welke bijdrage de beursdeelname moet leveren aan de groei van je bedrijf? Een wijsheid uit Alice in Wonderland is dat als het niet uitmaakt waar je uitkomt, je om het even welke route kunt nemen. Met andere woorden: heb je geen doel, dan hoef je je ook geen zorgen te maken om de route. Op de beursvloer zie je de gevolgen daarvan onmiskenbaar terug. Heb je concrete doelen voor ogen, alleen dan kun je een gedegen aanvalsplan opmaken. Het plan waarmee je je succes veilig stelt. Heb je een goed plan dan geeft je dat aardige garanties voor succes, dan geeft dat je energie je uiterste best te doen, dan geeft dat jou en je collega’s motivatie, voldoening, vertrouwen en GROEI. Is het plan niet oké dan werkt dat van begin tot aan eind door en werkt het consequent tegen je. Niet voor niets besteedt Master in Exhibition Event Management bijna een volle cursus aan het opzetten van een effectieve beursstrategie. Niet alleen leer je vooruit kijken en te bepalen wat je wilt bereiken, maar ook kijk je achterom naar de strategische management beslissingen waarin de beursdeelname haar grondslag vindt en ondervindt je welke beursambities je maximaal mag en moet hebben."

Hieronder volgt het volledige programma van de cursus. Inschrijven kan via www.masterineventmanagement.nl

Welkom op dag 1

Datum Woensdag 19 mei 2010

Tijd 09:30 – 18:00 uur

Locatie Rai Amsterdam

Programma

Strategie van uw beursdeelname

09:30 – 10:00 Aankomst cursisten en ontvangst

10.00 – 10.15 Welkom bij Exhibition Event Management

– Rode draad en structuur leergang

– Visie en kader, kritieke succesfactoren

Harry de Winter, Programmadirecteur Master in Event Management en dagvoorzitter van de leergang

10.15 – 11.15 Openingscollege door Ids Boersma, Algemeen Directeur Amsterdam RAI Exhibitions

11.15-12.00 De aftrap: De kracht van beursdeelnames onder de loep

• Welke beurs of beurzen heeft u op de planning staan?

• Wat wilt u met uw beursdeelnames bereiken?

• Waar ‘staat’ beursdeelname in uw onderneming? (Verplichte exercitie of element van onschatbare waarde binnen communicatie?)

• Wie beslist, wie beïnvloedt? Hoe kijkt de directie hier tegen aan?

• Uw ervaringen: Wat is de kracht van beurzen in de totale mix, wat zijn nadelen?

• Welke ontwikkelingen spelen een rol? Hoe ziet de toekomst eruit?

Kennismaking, visieontwikkeling, doelen en verwachtingen. Wij zoemen in op de uitgangspositie, inventariseren uw wensen en ideeën en bakenen de doelstellingen en thematiek voor de drie dagen van de leergang af . Wat wilt u bereiken en wat verwachten de docenten van u? Welke visie op beurzen hoort hierbij?

Ton Willemse, Eigenaar en Directeur van Intraservice BV. Fulltime specialist en trainer op het gebied van beursdeelname

Karoline Wiegerink, Associate partner Holland Consulting Group

12.00 – 13.00 Lunch

13:00 – 17:00 Hoe zet u een resultaatgerichte beursstrategie op?

“Neemt u eens een bedrag aan omzet in gedachten dat u met uw volgende beursdeelname wilt gaan halen. Nee, toe maar, niet te moeilijk doen.

Gewoon een rond, en vooral een ambitieus bedrag inbeelden. En? Heeft u een bedrag in gedachten genomen?

Mooi, beantwoord dan nu de volgende vragen:

• Hoeveel contacten dient u hiervoor te hebben op de beurs?

• Welke doelgroepen wilt u ontmoeten?

• Wat wilt u bij de bezoekers teweeg brengen?

• En waar moet dat toe leiden bij de bezoeker in termen van kennis, houding en gedrag?

• En hoe vertaalt zich dit in het concrete resultaat?

Samen met de docenten maakt u de beursstrategie helder. (De set van uitgangspunten, het communicatiebereik, concrete doelgroepen en doelstellingen voor de beurs en globale propositie), Zo kunt u de effecten, inspanningen en uitgaven van uw beursdeelname bepalen en verantwoorden.

Aan het einde van dag één heeft u de strategie voor uw eerst volgende beurs klaar.

(Vervolg door Ton Willemse en Karoline Wiegerink)

17.00 – 18.00 Reflectie en netwerkborrel

Welkom op dag 2

Datum Woensdag 26 mei 2010

Tijd 09:30 – 18:00 uur

Locatie Ahoy Rotterdam

Programma

Communicatie & Design

09.30 – 10.00 Ontvangst en welkom

10.00 – 11.30 Geïntegreerde communicatie voor tijdens en na de beurs

Uw beursdeelname is pas effectief als zij onderdeel uitmaakt van een geïntegreerd marketingcommunicatieplan. Hoe pakt u dit aan?

• Wat is geïntegreerde communicatie en hoe past uw beursdeelname daarin?

• Wie is uw doelgroep en welke boodschap en of product wilt u aan hen communiceren? (Wat is de nieuwswaarde?)

• Hoe kunt u de impact van uw beursdeelname verlengen?

• Hoe maakt u gebruik van crossmediale toepassingen (bladen, beurs, social media, netwerken, virale marketing en freepublicity)

U krijgt antwoord op deze vragen aan de hand van succesvoorbeelden.

Cees Rosman, Directeur and Eigenaar Eventconcept

11.30 – 12.30 Internal Branding (Van merkwaarden naar concept en design)

De eerste indruk van uw bedrijf is op een beurs alles bepalend.

• Wie bent u (identiteit) en hoe komt u over (imago)?

• Hoe zorgt u ervoor dat uw beursdeelname aansluit bij de identiteit/ merkwaarden van uw organisatie?

• Zijn de werknemers in uw organisatie voldoende bekend met de identiteit van uw organisatie en wat het betekent voor hun gedrag?

• Hoe zorgt u dat uw stand (en standbemanning) de identiteit van uw organisatie uitademt?

Ellen Leenhouts, Partner van strategisch marketing adviesbureau Business Openers

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 17.00 Concept en Vormgeving van een beursstand

Op een grote beurs is het moeilijk om op te vallen.

• Hoe kan uw stand ondersteuning bieden aan de communicatieboodschap die u wilt overbrengen?

• Kiest u voor een „experienceconcept” waardoor deelnemers langer bij uw stand blijven? Of kiest u voor eenvoud „what you see is what you get”?

• Hoe brieft u uw standbouwers en andere dienstverleners die u voor de realisatie inschakelt.

• Hoe pakt u de verdere samenwerking en het verwachtingsmanagement over en weer aan?

Hans de Wit, Directeur Wit Design BV

Paul Pennock, Eigenaar Oil for live communication

17.00 – 17.15 Reflectie: Terug naar uw eigen plannen: wat zijn leerpunten, verbeterpunten?

Karoline Wiegerink

17.15 – 18.00 Netwerkborrel

Welkom op dag 3

Datum Donderdag 3 juni 2010

Tijd 09:30 – 18:00 uur

Locatie Jaarbeurs Utrecht (onder voorbehoud)

Programma

Beursmanagement, performance en follow-up

09.30 – 10.00 Ontvangst en welkom

10.00 – 11.30 Project Management

Tijdens het ochtendprogramma staat ‘Projectmanagement’ centraal. Vanuit de succesvolle theorie van Jan Verhaar reikt Iris Eshel praktische hulpmiddelen aan, waarmee de projectmanager het proces van beursdeelname kan beheersen. Onderwerpen die centraal staan zijn:

• Projectmanagement

• Planning en budgetbewaking

• Het opstellen van een beursdeelnameplan

• Het maken van een blauwdruk waardoor uw beursdeelname altijd overdraagbaar en beheersbaar is

Iris Eshel – Docent Media & Entertainment Management en International Music Management HBO INHolland.

11.30 – 13.00 Briefing en training standbemanning

• Hoe maak je een goede beursperformance?

• Standbemanning bepaalt de uitstraling van uw beursstand. Hoe zorgt u er voor dat uw personeel de juiste uitstraling heeft?

Han Leenhouts, Directeur Sales&Pepper

13.00 – 15.00 Lunch en beursbezoek met standassessment

Onder leiding van Han Leenhouts en Wilhelmus Wildeman brengt u een bezoek aan de beursvloer van Support 2010. Zij gaan samen met u op zoek naar de meest effectieve standconcepten.

• Wat zijn de geheimen achter deze stands?

• Wat zijn de geschatte kosten?

Han Leenhouts, Directeur Sales&Pepper en Wilhelmus Wildeman, Directeur Wildeman Consult en voormalig hoofd Afdeling Beurzen & Tentoonstellingen KPN

15.00 – 15.30 Evaluatie beursbezoek

De standassessment wordt geëvalueerd.

• Wat valt op? Wat zijn sterke en zwakke punten van de onderzochte standconcepten?

• Wat zijn de leerpunten? Formuleer en bediscussieer aanbevelingen

Vervolg met Han Leenhouts en Wilhelmus Wildeman

15.30 – 17.00 Follow-up en after sales

Uw beursdeelname wordt pas echt effectief met de juiste follow up, aftersales en evaluatie.

• Hoe geeft u opvolging aan de leads die u heeft verzameld?

• Voldeed de kwaliteit van de beurs waarop u stond aan uw verwachtingen? (Denk aan bezoekersprofielen, aantallen, afkomst, soort exposanten en promotiemogelijkheden)

• Welke bezoekers zijn er op de beurs geweest en zijn de juiste mensen naar uw stand gekomen?

U krijgt waardevolle inzichten van Rianne Klein Geltink, Manager Marketing & Communicatie van VNU Exhibitions Europe

17.00 – 17.15 Reflectie: Terug naar uw eigen plannen. Wat kunnen we beter doen in het vervolg, waar zijn we gesterkt in ons beleid?

17.00 – 18.00 Reflectie en netwerkborrel

Welkom op dag 4

Datum Zaterdag 12 juni 2010

Tijd 09:30 – 13:00 uur

Locatie NBC Nieuwegein

Programma:

Tentamen

09.30 – 10.00 Ontvangst en Welkom

10.00 – 12.00 Tentamen

12.00 – 13.00 Lunch en rondleiding

13.00 Einde

Welkom op dag 5

Datum Dinsdag 15 juni 2010

Tijd 16:30 – 20:00 uur

Locatie N.t.b.

Programma:

Certificaatuitreiking

16.30 – 17:00 Ontvangst en Welkom

17.00 – 17:30 Aperitief en rondleiding

17.30 – 18:30 Certificaatuitreiking

18.30 – 19.30 Uitgebreid Buffetdiner

20.00 Einde


Deel dit bericht


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief