Congressen

“Educationals zijn het grootste goed dat wij hebben”

De professionaliseringsslag die MPI Nederland twee jaar terug inzette loopt op schema, zo bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 augustus in NH Atlantic Den Haag. De beoogde ledengroei is echter niet van de grond gekomen. De vakvereniging voor meeting professionals gaat nog zwaarder inzetten op de educationals om alsnog verdubbeling van het ledenaantal te bewerkstelligen.

Deze ALV stond in het teken van de tweejaarlijkse wisseling van het bestuur en commissieleden. Zo legden voorzitter Roel Frissen en penningmeester Nico Meyer bij hun aftreden verantwoording af voor het afgelopen verenigingsjaar en presenteerden hun opvolgers, voorzitter Berend Bouwman en penningmeester Niels Klinkhamer de plannen voor het huidige.

Het oorspronkelijke driejarenplan, waarbij gekozen werd om in het eerste jaar in te teren op de reserves en deze weer aan te vullen in het derde jaar, wordt nu een vijfjarenplan, aldus Frissen. Na het ingecalculeerde verlies in verenigingsjaar 2009/2010, werd het afgelopen seizoen wederom volgens planning budgetneutraal afgesloten. Toch vinden zowel het oude als nieuwe bestuur het niet realistisch om te verwachten dat de reserves het komende verenigingsjaar weer zullen worden aangevuld. De beoogde ledengroei is achterwege gebleven. Volgens Frissen logisch gezien de economische ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar, die bedrijven kritisch liet kijken naar de lidmaatschappen van hun medewerkers.

De ambities blijven echter op het oude niveau. Het nieuwe bestuur wil het huidige ledenaantal van 263 verhogen naar 500 leden. Belangrijke speerpunten daarbij zijn educatie op maat en meer interactie. “Educationals zijn het grootste goed dat wij hebben”, aldus de nieuwe voorzitter Berend Bouwman. Het volledige programma MPI evenementen voor 2011/2012 vindt u hier.

Om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren is er voor het eerst een adviesraad opgericht. Een groep ‘vrije radicalen’ die zich geheel focussen op wat waardevol is voor MPI-leden. In de adviesraad zitten Bas Oornick (Merck Sharp & Dohme), Carmen Consalves (Royal Bank of Scotland), Erik Peekel (Aaaaha! The Actor Factory) en Xander Kranenburg (Live Solutions).

Verder onderzoek MPI Nederland de mogelijkheden van samenwerking met het Belgische chapter van MPI om de leden een sterker aanbod te kunnen presenteren. Een traject waarvoor twee jaar is uitgetrokken.

Tevens zal Part-time directeur Gijs Verbeek voor meer uren worden ingehuurd. Deels om meer sponsorgelden binnen te kunnen halen en deels om de logistiek rond de educationals te verbeteren.

Deelnemers aan de MPI ALV op het strand voor NH Atlantic Den Haag - foto: Photonic

Deelnemers aan de MPI ALV op het strand voor NH Atlantic Den Haag – foto: Photonic

Deel dit bericht


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief