Congressen

CLC-Vecta werkt aan zichtbaarheid

Het vergroten van de zichtbaarheid van de vereniging, het bevorderen van het onderlinge contact tussen leden en een doorlopend onderzoek naar de meerwaarde van de Live Communicatie branche. Voorzitter Riemer Rijpkema presenteerde deze speerpunten van de nieuwe fusievereniging CLC-Vecta tijdens de eerste Buitengewone Algemene Ledenvergadering en navolgende Nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari in Hotels van Oranje in Noordwijk.

Na het wijzigen en goedkeuren van de nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement stond de invulling van het nieuwe bestuur op de agenda. Het Dagelijks Bestuur van CLC-Vecta bestaat uit drie personen die samen met vijf woordvoerders van zogenaamde platforms het Algemeen Bestuur vormen. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering hebben de leden de volgende kandidaat- bestuursleden unaniem gekozen:

Voorzitter Riemer Rijpkema
Penningmeester Rob Beens
Lid Dagelijks Bestuur Chiel van Praag
Woordvoerder platform Congressen en Vergaderen Vincent van Wulfen
Woordvoerder platform Evenementen Andrew Knevel
Woordvoerder platform Entertainment Paul Zwikker
Woordvoerder platform Incentives vacature
Woordvoerder platform Beurzen vacature

Voorzitter Riemer Rijpkema meldde dat de nog openstaande bestuursposities in de nabije toekomst ingevuld zullen worden.

In de aansluitende Nieuwjaarsbijeenkomst legde Rijpkema in zijn nieuwjaarstoespraak vooral de nadruk op het belang van kennisontwikkeling en het creëren van meerwaarde. “Ga investeren in het ‘snapgehalte’”, aldus Rijpkema. “We moeten nog meer laten zien dat willen snappen wat onze klanten beweegt en wat deze willen bereiken. Voor ons houdt dit in dat we moeten investeren in het onderscheidend vermogen,het bieden van meerwaarde. Investeer zichtbaar tijd en kennis in jezelf en de opdrachtgever. Zorg dat je je kennis uitbreidt en verbreedt. Zorg dat je zichtbaar voldoende tijd aan intake en briefing besteedt. Lever onverwachte diensten en service. Verras klanten/ opdrachtgevers/ partners.”

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden Jean Jacques Jouret, Brigitte Vis, Virgil Hoekstra, Francis Hoekendijk, Dagmar Pijnappels en Frank Jansen. Voor hun inzet en bewezen diensten werden ze bedankt met een theaterarrangement. Ook werd stilgestaan bij de diverse vertrokken leden van commissies- en groepsbesturen.

Het programma werd vervolgd met een speech van Guido Landheer, directeur Ondernemen van het Ministerie van Economische Zaken. Volgens hem wordt er te weinig gebruik gemaakt van de financiële steunmaatregelen die het ministerie met name voor het MKB in het leven heeft geroepen. Verder beloofde hij dat zijn ministerie binnen zeven dagen op de tijdens en na de bijeenkomst ingediende vragen inhoudelijk zal reageren. Vanuit de zaal werd met name kritiek geuit op de nog steeds zeer uitgebreide en ondoorzichtige regelgeving en naar men vermoedde dubieuze aanbestedingspraktijken.

Nadat er een zwaard aan te pas moest komen om de champagne voor de nieuwjaarstoast te ontkurken, werd het buffet geopend en kon het netwerken voor leden van de vereniging en de genodigde relaties beginnen.


Deel dit bericht


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief