Beurzen

Parels: Provincieboulevard op Infratech

De parelwand van de provincieboulevard op Infratech

Tijdens de 2019 editie van Infratech kwamen de geleerde lessen uit voorgaande edities heel mooi samen. Het resultaat: een imponerende collectieve presentatie van de Nederlandse provincies.

In 2015 was de collectieve deelname van de provincies aan de Infratech, de tweejaarlijkse vakbeurs voor infrastructurele projecten, conform menig paviljoen in beurzenland. Op de beursvloer van Ahoy stond een gezamenlijk huis in één herkenbaar design, met iedere deelnemer onder een eigen luifel, met logo en lamp. Samen voor ons eigen, zoals de heren Van Kooten en De Bie eens parodieerden.

Tijdens de volgende editie in 2017 lag de focus meer op de infrastructurele projecten binnen Nederland, vertelt Bea Smink van Smink & Co. Zij was de afgelopen drie edities verantwoordelijk voor de uitvoering van de beursdeelname van de provincies, die onder auspiciën van het Vakberaad Beheer en Bouw wordt uitgewerkt.

Grootste opdrachtgever

Bea Smink: “De provincies zijn immers de grootste infra-opdrachtgever in Nederland en veelal launching customer op het gebied van infrastructurele innovaties. Daarnaast zijn ze ook nog eens een belangrijke werkgever binnen de sector.”

“Veel van de initiatieven overstijgen de provinciegrenzen. Meestal zijn er diverse provincies bij zo’n project betrokken, want de wegen en vaarwegen houden nu eenmaal niet op  bij een provinciegrens. Daarom werd in dat jaar gekozen voor een kiosk waarin de beursbezoeker kennis kon nemen van het werk dat de provincies in hun vakgebied doen.”

In tegenstelling tot de voorgaande editie werd in 2017 afgezien van een kennistheater met een doorlopend programma, want een dergelijke activiteit soupeert heel veel uren op.

Bovenaanzicht Provincieboulevard op Infratech © Horizon Creative
Als rode draad werd gekozen voor de lekker allitererende slogan ‘Ontdek (en proef) de Provinciale Parels’, wat visueel terugkwam op de wand achter de productpresentaties.

 

Visualisatie

Dit jaar werd extra ingezet op de specifieke voordelen die een beursdeelname nu eenmaal biedt ten opzichte van andere communicatieplatforms. Er moest iets te doen zijn, de beursbezoeker moest de gepresenteerde projecten kunnen voelen, ruiken en bekijken.

De deelnemende provincies konden hun meest bijzondere project aandragen en die werd in een fysieke vorm getoond op de Provincieboulevard, wat de officiële naam was van het paviljoen of – om in Infratech-termen te blijven –  plein.

Als rode draad werd gekozen voor de lekker allitererende slogan ‘Ontdek (en proef) de Provinciale Parels’, wat visueel ook nog eens terugkwam op de wand achter de productpresentaties. Daar prijkten de provincielogo’s onder doorzichtige koepels, aaneengeregen door een rood-wit-blauw lint. Onder de koepels vond je op de wand een foto- en/of video-presentatie van het door de betreffende provincie geselecteerdeproject.

Tastbaar gemaakt

“Alle geselecteerde projecten werden tot leven gebracht door iets tastbaars aan de boulevard te plaatsen”, vertelt Bea Smink. “Dat vond ik nog het meest spannend, want je wist soms van tevoren niet hoe het object er in werkelijkheid precies uitzag en of het voldoende aantrekkingskracht had.”

“De presentatie van een kleirijperij bleek een succesnummer, terwijl het feitelijk ging om een aantal bakken met klei in verschillende drogingsstadia. Maar mensen konden er met een lepel doorheen roeren en dan zie je toch dat het tastbaar maken van een project zeer goed werkt.”

Programmagroep

Het centrale thema van de geselecteerde projecten was ‘Duurzaamheid’. Hiermee werd aangehaakt bij het beursthema van Infratech 2019.

“Hier betaalt zich het nauwe contact met de beursorganisatie uit”, verduidelijkt Bea Smink. “Onze projectleider zat in de Programmagroep van de Infratech en was daardoor op de hoogte van de uitwerking van het beursthema en de programmering die de beursorganisatie en andere partijen voorstonden. Daar konden wij onze eigen plannen goed op aan laten sluiten. En deelname aan de programmagroep leverde waardevolle contacten op. Onder andere met Bouwend Nederland, wat het eenvoudiger maakte om voorzitter Maxime Verhagen aan tafel te krijgen bij één van onze sessies.”

Coffee Corner op de Provincieboulevard © Horizon Creative
De koffie corner was een absolute publiekstrekker en versterkte tevens het contact met de andere exposanten.

 

Koffie Corner

De projectpresentaties waren aan de ene zijde van de Provincieboulevard geplaatst en aan de overzijde bevonden zich respectievelijk de Koffie Corner van de Barista Company, het Provincie Praat kennistheater en de Arbeidsmarkthoek, waar 13 (ex)trainees de provincies gepresenteerden als aantrekkelijke werkgever.

Goede koffie is op een beurs een absolute publiekstrekker, zeker als je ’s ochtends vroeg vertegenwoordigers van de andere exposerende bedrijven wilt lokken. Dit is eveneens een doelgroep waar de provincies graag contact wilde leggen om te laten zien met welke innovaties men bezig is. En daarmee was ook meteen het cateringvraagstuk opgelost voor de 60 personen standbemanning die dagelijks de Provincieboulevard bevolkten.

Veel reuring

Zoals vermeld beleefde het theater dit keer een comeback. “Ja, het is veel werk”, verduidelijkt Bea Smink, “maar het geeft veel reuring op de stand wat mensen aantrekt en laat stoppen.  Zeker met een presentatrice als Ramona van Zweden die voor veel dynamiek zorgde en de bezoekers goed betrok bij de discussies. Het gaf de standbemanning de gelegenheid om een inhoudelijk gesprek aan te gaan met de mensen in het gangpad.”

Ook de ‘stille disco’ hoofdtelefoons, die blauw oplichten, bleken belangrijke aandachtstrekkers. Bea Smink: “Mensen worden daar toch hebberig van en willen er ook een opzetten. Dan heb je meteen hun aandacht. Wel is het dan belangrijk dat als ze de hoofdtelefoon weer terughangen, dat je ze niet zomaar laat weglopen.”

Vooraanzicht Provincieboulevard © Horizon Creative
De boulevard die het paviljoen doorsneed vormde een open uitnodiging om binnen te treden en zorgde voor overzicht.

 

Mooie combinatie

In het theater vonden onder meer een aantal tafeldiscussies plaats, waarbij gedeputeerden, bestuurders en directeuren samen in gesprek gingen over ‘innoveren in de infrastructuur’.

“Men werkt hier over het algemeen graag aan mee”, aldus Bea Smink. “Natuurlijk helpt het dat er vanuit de provincie veel connecties zijn, maar het is voor hen ook een mooie combinatie om hun mening te kunnen ventileren richting de doelgroep, zelf de beurs te bezoeken en met andere mensen af te spreken op de beurs.”

Er waren van ’s morgens tot ’s avond activiteiten in het theater. En op vrijdag studentendag was dit gedeelte het domein van Flip van der Wal die met een ludieke presentatietraining de medewerkers van de toekomst aan zich wist te binden en de provincie en passant als aantrekkelijke werkgever profileerde.

Voor exposure buiten het beursgebouw werd zaken gedaan met BNR. Via spotjes en een advertentie in het FD werd de beursdeelname van de provincies kenbaar gemaakt en op de woensdag verzorgde BNR vanuit de Arbeidsmarkthoek een twee uur durende live-uitzending met onder meer als gast minister Cora van Nieuwenhuizen.

Hoge ogen

Ook het geheel gooide hoge ogen. De buitenzijde van de provincieboulevard trok van verre de aandacht en de doorkijkwand maakte de bezoeker nieuwsgierig. De boulevard die het paviljoen doorsneed vormde een open uitnodiging om binnen te treden en zorgde voor overzicht, zodat het de bezoeker meteen duidelijk was dat de collectieve presentatie een begin- en eindpunt had.

Het paviljoen was net als voorgaande keren ontworpen door Horizon Creative uit Rotterdam. “Je merkt toch dat je met iemand te maken hebt die is opgeleid tot industrieel vormgever”, vertelt Bea Smink.

“Naast dat hij steeds weer een visuele vertaling weet te maken van wat wij willen overdragen, is ook de uitstraling professioneel en hoogwaardig, terwijl het budget voor standbouw – zeker gezien de omvang van de stand – relatief laag is. Er waren zelfs diverse partijen die graag een deel van de stand wilden hebben voor een volgende presentatie of gewoon in kantoor. Het doet gewoon niet onder voor het design van een interieurproject.”

Schets Provincieboulevard © Horizon Creative
De collectieve stand was net als voorgaande keren ontworpen door Horizon Creative uit Rotterdam.

 

Verbeterpunten

Het succes van de Provincieboulevard werd nog eens benadrukt bij de evaluatie van de beursdeelname aan Infratech 2019. Vooral de gezamenlijkheid die het uitstraalde beviel de betrokken provincies, als ook de kwaliteit en het succes van het inhoudelijke programma. Ook de stand zelf, werd als knusse ontmoetingsplek, zeer gewaardeerd.

Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook aangedragen. Enkele projectobjecten waren te groot, waardoor ze een barrière vormden en de arbeidsmarkthoek was teveel een muurbloempje binnen het theatrale geheel. Ook kon de promotie van de deelname nog beter, concludeerden de betrokken partijen, al was de Provincieboulevard één van de meest bezochte themapleinen en werd door 40 procent van de 22.500 bezoekers aangedaan.

Met deze inzichten kan men weer doorbouwen op de succesvolle route die in geslagen en ligt er de uitdaging om in 2021 de beursdeelname van dit jaar te overtreffen.

 

 

 

Deel dit bericht


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief